...
Przejdź do treści

5 ćwiczeń dla osób z dysleksją do wykonywania w domu w celu usprawnienia procesu uczenia się

Każdy rodzic dziecka z dysleksją wie, jak ważna jest systematyczna praca. Często jednak tracimy cierpliwość i czujemy zdenerwowanie, kiedy po raz kolejny tłumaczymy dziecku coś, co dla nas wydaje się “bułką z masłem”. Dysleksja, to temat, do którego należy podejść indywidualnie, poznać potrzeby dziecka i umiejętnie na nie odpowiedzieć. Zazwyczaj już w pierwszej rozmowie z rodzicem, dowiaduję się w czym jest problem: zbyt duża ruchliwość, zniecierpliwienie, dziecko wszystko umie w domu, ale ze sprawdzianów otrzymuje złe oceny i wiele innych. Aby nauka w domu stała się bardziej efektywna i przyjemna, proponuję kilka ćwiczeń, które pomogą okiełznać nerwy rodziców, samego dyslektyka, jak również poprawić jego koncentrację i wnieść jego umiejętności na wyższy poziom.

Every parent knows that study regularity is so important. But usually we lose our patient and feel anxious when again and again we teach our kid something what is a piece of cake for us. Dyslexia is a peculiar subject because our teaching methods depend on our kid. First we need to know kid’s requirements and respond to them in such a capably way. Usually I diagnose the problem during the very first talk with parents. They usually talk about activeness, impatience, low grades even the kid learned a lot. So, I have a few exercises to develope and improve your kid’s skills and concentration and they can help you to calm down.

Leniwa ósemka – ruch rozpoczynamy na wysokości oczu, naprzeciw nosa. Tam też wyznaczamy punkt przecięcia się LÓ. Kiedy rozpoczynamy ruch od punktu wyjściowego, pamiętamy by skierowany był w lewą stronę do góry. Jedynie oczy podążają za ruchem ręki. Ruch powtarzamy wielokrotnie. Symbol leniwej ósemki można wykleić taśmą na podłodze lub na ścianie. Pomysłów jest wiele. Ćwiczenie to, w trakcie którego przekraczamy linię środka, pozwala na koordynowanie pracy narządu wzroku, wzmacnia zakres pola widzenia, co szczególnie ważne jest w trakcie czytania. Ćwiczenie LÓ poprawia ruchliwość gałek ocznych.

Lazy eight brain gym – start in front of your nose. There is an invisible point.  When you start moving with your hand, first go up to the left. Only your eyes follow  the hand. After a while you can change your hand. There are so numerous ideas of drawing lazy eight. You can do it on the sheet of paper, on the floor or wall. This exercises will help your child coordinate sight and improve your reading skills.

Gra w łapki – niedoceniania i mam wrażenie zapomniana zabawa z dzieciństwa, która nie tylko pozwala ćwiczyć koordynację ręki, ale rownież przekraczać kinestetyczną linię środka – to z czym dyslektycy mają często problem. Liczne ruchy skrzyżne wykonywane w trakcie gry, pobudzają koncentrację oraz orientację przestrzenną. Kosi – kosi – łapki – powinny wrócić do naszych domów i na podwórka zastępując smartfony i tablety.

Playing  clapping games is the best way to practise hand’s coordination and  also across kinaesthetic middle line – that’s the hardest move for dyslexics . Numerous across moves are made during games and adrenaline concentration and depth perception. Play clapping games with your kids!

Ruchy naprzemienne – wszelkie ćwiczenia z przekraczanie linii środka ciała są zbawienne dla dyslektyków. Dotykanie lewego ucha prawą ręką, lewego kolana prawą ręką i wiele innych skrzyżnych ruchów. Leżenie na dywanie i wykonywanie rowerka, przyniesie wiele radości i zabawy. Gwarantuję Wam, że dyslektycy będą mieli z tym problem, jednak każde ćwiczenie usprawnia te umiejętności.

Alternating movements – all of these exercises are very good for all dyslexics. Touch your left ear or left knee with your right hand. You can lay down on the carpet on your back and ride a bike. It brings you a lot of joy. I recommend this.

Słoń – ręka wyciągnięta w przód, grzbietem dłoni w górę, głowa przytulona uchem do ramienia. Ćwiczenie należy wykonywać stojąc w małym rozkroku. Rysujemy ręką ( nie odrywając głowy od ramienia) leniwe ósemki, bardzo obszernie, ze skłonami tułowia i uginaniem nóg w kolanach. Po sekwencji, na przykład ośmiu ósemkach, następuje zmiana ręki. W czasie tego ćwiczenia wielokrotnie przekraczamy linię środka, dziecko ćwiczy koncentrację w czasie słuchania. Świetne ćwiczenia do wykonania w trakcie nauki, jako przerwa na relaks. Dzięki temu ćwiczeniu jesteśmy w stanie usprawnić wiele umiejętności szkolnych: rozumienie ze słuchu, formułowanie myśli, literowanie, operowanie materiałem myślowym (matematyka). 

Ćwiczenie “słoń”

An Elephant – take one arm in front of you, keep your palm up, hug your head to your shoulder. Straddle. Draw a lazy eight (keep your head hugged to your shoulder) baggily . This exercise is needed to concentrate while listening. 

Sowa – kładziemy lewą rękę na prawym barku i powoli odwracamy głowę w przeciwnym kierunku żeby popatrzeć za siebie przez ramię. Wyprostowujemy się i głęboko oddychamy. Następnie, powoli, wydając z siebie dźwięk jak sowa kierujemy głowę powoli do przeciwległego ramienia jednocześnie rozluźniając mięśnie. Powtarzamy ćwiczenie ściskając drugi bark. Ćwiczenie to szczególnie usprawnia rozumienie ze słuchu.

An Owl – put your left hand on your right shoulder and very slowly turn your head in opposite direction. Keep deep breathing. Stay straight. Next, slowly, make a sound like an owl and move your head to the opposite shoulder. Keep relaxing.  This exercise helps student improve aural comprehension.  a 

Dr Dennison dowiódł, że ćwiczenia naprzemienne doskonale stymulują chłonność półkul mózgowych, łatwość opanowania materiału i jego późniejszego odtwarzania.

Ćwiczenia te warto wykonać przed rozpoczęciem nauki, jak i w jej trakcie, kiedy widzimy, że możliwości skupienia i koncentracji wyczerpują się.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.