...
Przejdź do treści

Czym jest dysleksja czyli 5 faktów na temat dysleksji, które każdy rodzic oraz nauczyciel powinien znać

1. Około 20% osób ma dysleksję

Tak, naprawdę! 20% to całkiem spory odsetek społeczeństwa1. Aby zobrazować problem, wyobraźcie sobie 5 osób, w których 1 jest osobą z dysleksją. Większość tych osób radzi sobie na tyle dobrze, że nie potrzebuje wsparcia, lub zwyczajnie go nie chce.

Spora część osób z dysleksją, często dziś już dorosła, nigdy nie została zdiagnozowana, ale w dniu dzisiejszym wspominają szkołę jako koszmar z dzieciństwa. Na szczęście, wbrew przewidywaniom nauczycieli i rodziców, w życiu radzą sobie całkiem nieźle.

2. Inteligencja osób z dysleksją nie jest z jej powodu pomniejszona

Osoby z dysleksją to często ponadprzeciętnie inteligentne osoby. Znamy takie osobistości jak Jennifer Aniston (aktorka), Robin Williams (aktor), Agatha Christie (autorka poczytnych kryminałów) czy Steven Hawkins (fizyk), które mając dysleksję odniosły ogromny, światowy sukces w dziedzinie, którą wybrały. Osoby te najprawdopodobniej otrzymały wsparcie mentalne oraz znalazły sposób jak efektywnie się uczuć. Często w dzieciństwie nie przejawiały wielkiego talentu, ale jednocześnie nie rezygnowano z ich edukacji. Ogromna praca, jednocześnie rozbudowana wyobraźnia, oraz pokładane nadzieje, które były motorem napędowym do dalszej pracy, spowodowały rozkwit ponadprzeciętnych umiejętności.

3. Osoby z dysleksją mogą nauczyć się czytać

… i nawet muszą! Nie można odpuszczać tak ważnej kwestii, która jest podstawą do edukacji. Jeśli mówimy o nauczaniu czytania dzieci z dysleksją w języku angielskim, jako obcym, to jest to sprawa utrudniona, ale nie do odpuszczenia. Należy zabrać się do tego w sposób umiejętny i odpowiednio dawkować wiedzę. Czytanie buduje zasób słownictwa, umiejętność sklejania słów w zdania, oraz rozwija wyobraźnię.

Osoby z dysleksją, jak pokazuje przykład Agaty Chrisie, mogą stać się wytrawnymi znawcami literatury, a nawet ją tworzyć.

4. Dysleksja jest dziedziczna

Dysleksja przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Może mieć inne natężenie, ale jeśli już jest obecna w rodzinie, to pozostaje w niej na zawsze. Jeśli jedno z rodziców ma dysleksję, istnieje 50% szans, że będzie miało ją dziecko. Jeśli oboje rodzice mają dysleksję, z pewnością dziecko ją odziedziczy.

5. Wczesne rozpoznanie dysleksji, daje większe możliwości na przezwyciężenie trudności

Im wcześniej rozpoznamy dysleksję u dziecka i wcześniej wprowadzimy odpowiednie metody nauczania, tym łatwiej będzie dziecku radzić sobie z trudnościami na późniejszych etapach edukacji. Wypracowanie pewnych schematów oraz wcześniejsze zdobycie pewnych umiejętności daje większe szanse na odniesienie sukcesu w szkole, pracy i życiu dorosłym.

1http://dyslexia.yale.edu/dyslexia/dyslexia-faq/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.