...
Przejdź do treści

cooperation

The human knot

Jestem wielkim zwolennikiem nauki w ruchu. W tym miejscu muszę jednak zaznaczyć, że nie mówię “nie” tradycyjnym metodom. Ruch powoduje w dzieciach radość – uwalnia hormony szczęścia. Jeśli do tego dołożymy zadanie – tak ostatnio popularny “challenge” – zabawa murowana. Fajne w tej zabawie jest to, że możemy wykonać ją w dużych grupach, w pomieszczeniu lub podczas zajęć na świeżym powietrzu. Szczególnie polecam tę zabawę do grup, które trzeba trochę “rozkręcić” – klasy 4-8.

Czytaj dalej »The human knot
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.