...
Przejdź do treści

poczucie wlasnej wartości

Droga do siebie - o zrozumieniu siebie samego

Poczucie własnej wartości podczas uczenia się

Czym jest poczucie własnej wartości podczas uczenia się Jak przeczytałam w opracowaniach naukowych, poczucie własnej wartości to stan psychiczny, u podstaw którego leży sposób w jaki oceniamy samych siebie. Jest on wypadową wielu składowych, takich jak wychowanie, miejsce życia, poczucie sprawczości i atrakcyjności. Elementów tych jest zapewne o wiele więcej. To właśnie poczucie własnej wartości… Czytaj dalej »Poczucie własnej wartości podczas uczenia się

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.