...
Przejdź do treści

speaking

Krótki film z zajęć – dialogi na cztery nogi

Podczas zajęć staram się motywować dzieci do tworzenia własnych zdań. Z początku niechętni, zawstydzeni i niepewni czy powiedzą „prawidłowo” teraz już czują się jak ryby w wodzie! Odwaga w mówieniu, cieszenie się z prostych zdań i zabawa, to prosta droga do sukcesu w mówieniu w obcym języku. Dzieciaki chętnie oglądały siebie na ekranie, śmiały się… Czytaj dalej »Krótki film z zajęć – dialogi na cztery nogi

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.