...
Przejdź do treści

Lekcja ECO z “have to” i “mustn’t”

Gramatyka potrafi uprzykrzyć życie największym fanom języka, jednak bez niej nie ma poprawnych zdań i rozumienia struktur, które pojawiają się w języku. Zanim jednak przejdziemy do konkretnych zadań, lubię upewnić się, że dzieciaki rozumieją “o co w tym wszystkim chodzi”.

W klasach V-tych wprowadzone zostały nakazy i zakazy. Wiem, że najwięcej trudności sprawia uczniom zapamiętanie różnicy między “co muszą – bo im każę” i “za żadne skarby nie wolno!”. Dlatego zaproponowałam pracę grupową – stworzenie plakatu.

  1. Temat: I can save the Earth only
  2. Zadanie pytań co muszę i czego nie wolno robić by chronić ziemię
  3. Wypisanie pomysłów na tablicy (powtórzenie słów: waste, turn on, turn off, take out)
  4. Do dzieła!

Uczniowie otrzymali gotowe materiały: blok, kolorowe papiery, flamastry, nożyce, kleje. Ważne by niczego nie zabrakło i było kolorowo.

Czas na zrobienie plakatu to do 30 minut. Warto poświęcić ten czas, by dzieci mogły ze sobą porozmawiać, podyskutować i wymienić się poglądami. Każde z nich ma inne oczekiwania co do efektu końcowego, ale w efekcie potrafią znaleźć wspólne rozwiązanie.

Jestem z nich naprawdę dumna – rosną mali aktywiści w sprawie ochrony naszej planety!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.