...
Przejdź do treści

Motywacja jako kluczowy element sukcesu w nauce

Motywacja jako kluczowy element sukcesu w nauce

Motywacja jako kluczowy element sukcesu w nauce

Motywacja jako kluczowy element sukcesu w nauce odgrywa niezwykle istotną rolę. Wpływa ona nie tylko na wytrwałość i zaangażowanie uczniów, ale także na ich zdolność do przekraczania trudności oraz osiągania coraz wyższych wyników edukacyjnych. To właśnie motywacja napędza chęć eksplorowania, rozwoju umiejętności oraz poznawania nowych zagadnień.

Motywowani uczniowie rozwijają także ważne umiejętności społeczne, takie jak samodyscyplina, samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów. Dlatego też, budowanie i utrzymanie motywacji wśród uczniów, jest niezwykle ważnym aspektem procesu edukacyjnego.

Dla ucznia z niską samooceną konieczne są częste komunikaty o jego umiejętnościach i stwarzanie możliwości odniesienia sukcesu, a dla ucznia z brakami w wiedzy – dodatkowe zajęcia wyrównawcze. Dla każdego z nich wskazane jest włączanie w pracę klasy tak, aby mogli odnieść sukces na miarę swoich możliwości.

Jaka może być motywacja

Motywacja może przybierać różne formy i być wywoływana przez różnorodne czynniki. Możemy odczuwać motywację wewnętrzną, która wypływa z osobistych pragnień oraz motywację zewnętrzną, czyli uznanie i pochwała płynące od innych osób.

Oto kilka potencjalnych źródeł motywacji:

 1. Chęć osiągnięcia sukcesu
 2. Przezwyciężenie własnych ograniczeń
 3. Ambicje i cele
 4. Uznanie i pochwała
 5. Pasja i zainteresowania
 6. Wywieranie pozytywnego wpływu na innych
 7. Przekonania i wartości
 8. Perspektywa sukcesu lub nagrody
 9. Chęć przezwyciężenia trudności lub przekroczenia własnych granic
 10. Radość z procesu
 11. Chęć wyróżnienia się w grupie, konkurowania lub zdobywania szacunku innych

Motywacja w edukacji dzieci z dysleksją

Motywacja w edukacji dzieci z dysleksją jest niezwykle istotna, ponieważ może znacząco wpłynąć na ich postępy i samopoczucie w szkole.

Ważne jest aby zrozumieć, że każde dziecko z dysleksją jest inne dlatego trzeba dobierać inne strategie motywacyjne. Unikalne potrzeby, zdolności i zainteresowania czyli indywidualne podejście do każdego ucznia, stanowi tutaj podstawę do pracy.

Nawet małe postępy w nauce warte są naszej uwagi i nagrody. Pamiętajmy, ze apetyt rośnie w miarę jedzenia. Motywację podobnie jak apetyt trzeba najpierw rozbudzić. Takie podejście sprawi, że dziecko z dysleksją. które odczuwa frustrację i obniżone poczucie własnej wartości, nabierze odwagi i pewności siebie.

Duże znaczenie odgrywa tu tworzenie pozytywnej atmosfery oraz wykorzystywanie różnorodnych metod nauczania. Kluczowe jest tu kreowanie pozytywnych doświadczeń związanych z nauką, również tych z uznawaniem włożonego wysiłku poprzez nauczyciela, rodzica i samego ucznia. Nie chodzi tu o zadowolenie z “byle czego”, ale docenienie małych postępów

Jak motywować uczniów do nauki

Motywacja poprzez zabawę jest świetnym sposobem na zachęcenie uczniów do działania i moim zdaniem najlepszym. Oto kilka sposobów, jak można wykorzystać zabawę do zwiększenia motywacji:

 1. Gry i konkursy
 2. Przekazanie kontroli
 3. Tworzenie wyzwań
 4. Opowiadanie inspirujących historii o innych osobach, które osiągnęły swoje cele, aby pokazać, że jest to możliwe
 5. Innowacyjne podejścia do nauki
 6. Stosowanie kreatywnych metod nauki

Kto motywuje do nauki

Motywacja wewnętrzna jest najbardziej efektywna , jednak jeśli uczeń nie znajduje jej w sobie, to rodzic i nauczyciel pomaga w jej znalezieniu. Współpraca pomiędzy nauczycielami, rodzicami i specjalistami jest niezwykle ważna w zapewnianiu wsparcia i motywacji dla dzieci z dysleksją.

Dzięki zmotywowaniu przez nauczyciela uczniowie są skłonni inwestować więcej czasu i wysiłku w naukę, co przekłada się na lepsze zrozumienie materiału oraz osiągnięcie wybitnych wyników szkolnych.

Kryzys motywacyjny

Kryzys motywacyjny może dopaść każdego. To czas, w którym trudno znaleźć wewnętrzną potrzebę do działania. Może to dotyczyć różnych aspektów życia, takich jak praca, nauka, rozwój osobisty czy osiąganie celów. Niestety, na swojej drodze spotykam sporo zdemotywowanych uczniów i nie była to zasługa jedynie nieudolnego systemu edukacji.

Najczęstszym powodem braku motywacji jest niemożliwość sprostania wymaganiom rodziców. Jeśli dziecko otrzymuje niezadowalające rodzica oceny, a ambitny rodzic karze dziecko, to jest to niewątpliwie demotywujące. Czasem proces obniżania motywacji u dziecka może potrwać kilka lat i dopiero w wieku nastoletnim rodzic może przekonać się czym jest bunt i brak motywacji u dziecka.

Czy radość i zabawa są ważne dla utrzymania motywacji

Śmiem twierdzić, że nie istnieje motywacja bez radości, którą daje wykonywane zadanie. Pozbawiona radości czynność szybko wypala motywację. Zapraszam Cię na mojego Instagrama, abyś zobaczył/a ile radości z nauki mogą czerpać dzieci.

Radość jest jednym z kluczowych elementów, które napędzają i utrzymują motywację na wysokim poziomie. Gdy doświadczasz przyjemności i satysfakcji z wykonywanej czynności, jesteś bardziej skłonny do kontynuowania wysiłku i angażowania się. Jest to szczególnie ważne w edukacji i w każdej dziedzinie, gdzie samodyscyplina i wytrwałość są kluczowe do osiągnięcia sukcesu. Dlatego też tworzenie środowiska, w którym dzieci mogą doświadczać radości i satysfakcji z nauki, jest niezwykle ważne w procesie edukacyjnym. TUTAJ znajdziesz wiele motywujących i angażujących do nauki zabaw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.