...
Przejdź do treści
Katarzyna Albecka - właścicielka Speaky Frog

Od wielu lat pracuje jako nauczyciel języka angielskiego. Uczę przede wszystkim dzieci i młodzież. Kilka lat temu porzuciłam pracę etatowego nauczyciela w  szkole państwowej, by realizować własny projekt szkoły przyjaznej dla ucznia „Speaky Frog”, w której potrzeby ucznia w nauczaniu są stawiane na pierwszym miejscu.

Moje zainteresowania krążą wokół nauczania dzieci z dysleksją, co okazało się pomocne w nauczaniu wszystkich dzieci, bez względu na ich predyspozycje do nauki. Na bieżąco nie tylko kolekcjonuję, ale również tworzę treści, które wykorzystuję w swojej pracy: rymowanki, historie oraz zabawy by wspomóc proces uczenia się. 

Szczególną uwagę przywiązuję do nauki czytania, samodzielnego formułowania zdań oraz odwagi u dzieci, która jest moim zdaniem najważniejszą cechą w procesie uczenia się. 

Każda przeprowadzona przeze mnie lekcja zawiera ruch, gdyż nie wyobrażam sobie trzymania dzieciaków w ławkach i hamowania ich naturalnej potrzeby ruchu.

Tak oto stworzyłam to miejsce, by łatwo znaleźć pomocne treści i dzielić się nimi z innymi 🙂 

ZAPRASZAM DO SPEAKYFROG!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.