...
Przejdź do treści

Pick all strawberries

Lekcje w przedszkolu, z dużą grupą są wymagającym zajęciem pod względem edukacyjnym. Trzeba zaangażować całą grupę uczniów i jednocześnie pracować indywidualnie z każdym. Dzięki krótkim wierszykom ćwiczymy wymowę, pracujemy nad odwagą w wypowiadaniu się w obcym języku i rozumieniem tekstu.

Nauka słów:

  • smash, pick, mix, eat
  • strawberries
  • bowl
  • yummy

Pick all strawberries

smash them all

in a big, big bowl.

Add some sugar

mix them all

in a big, big bowl.

In the end

eat the jam.

Yummy, yummy

full my tummy!

speaky frog

Dział: Jedzenie

Grupa: 6-latki

Rymowanki są własnością szkoły Speaky Frog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.