...
Przejdź do treści

Prosta gra na tablicy

To jedna z prostszych ale jednocześnie najbardziej efektywnych gier, które kiedykolwiek poznałam. Nie dość, że można w nią zagrać dosłownie wszędzie, to jest do wykorzystania z każdą grupą wiekową.

Zasady gry są bardzo proste. Wystarczy narysować schody, około 6 stopni. Na górze rysujemy rybkę, a na dole kotka. Kot oczywiście chce pożreć rybę, ale musi jakoś się do niej dostać.

Z najmłodszymi gram w kolory: Przyczepiam karty z kolorami do tablicy i myślę o którymś z nich. Dzieci mają za zadanie zgadnąć, o którym kolorze myślę. Zadają pytania. Każda odpowiedź przecząca przybliża kota do celu.

Student: Is it red?

Teacher: No, it, isn’t!

Inne pytania i struktury:

  • Do you (brush your teeth)?
  • Did you (watch TV) yesterday?
  • Have you ever (been to California)?

Wszystko zależy jaką strukturę chcemy przećwiczyć i jakie słownictwo jest do zapamiętania.

Sky is the limit!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.