...
Przejdź do treści

Rainforest – mini projekt

Rysowanie, kolorowanie i w ogóle twórczość własna są istotnymi elementami w rozwoju dzieci w każdym wieku, dlatego od czasu do czasu moi uczniowie dostają nie lada wyzwanie, by stworzyć swoje własne dzieło sztuki.

Podczas ostatnich zajęć z klasami trzecimi SP uczniowie stworzyli projekt lasu deszczowego. Na podstawie tekstu “Amazing Rainforests”, który wcześniej został omówiony, dzieciaki wypisywały informacje o lasach deszczowych oraz ich mieszkańcach, rysowały i przyklejały zwierzęta oraz oraz rośliny.

Praca grupowa to obecnie jedna z umiejętności cenionych w świecie, dlatego warto dbać o jej rozwój już na wczesnym etapie edukacji. Dzięki pracy w małej grupie bardzo szybko osiągnęliśmy harmonię i zgodę co do podziału obowiązków pracy nad plakatem.

Plakat jest cudowny! Ilość słów, zdań i wypowiedzi na temat lasów deszczowych w języku angielskim przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Uczniowie dzięki pracy nad plakatem powtórzyli słownictwo związane z przyrodą, liczbę mnogą na podstawie słów dotyczących zwierząt, oraz kreowanie zdań w języku angielskim. Czasami zmuszeni byli do szukania informacji w tekście lub internecie.

Był to czas zabawy z wieloma elementami edukacyjnymi. Czas ten był mimochodem wypełniona nauką, czytaniem tekstów w języku angielskim i poznawaniem nowych słów.

Have fun!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.