...
Przejdź do treści

Rock, scissors, paper!

Takie zajęcia to ja lubię. Pełne energii, wesołych wrzasków i pierwszorzędnej zabawy. Dzieci zawsze są chętne do współpracy, dlatego często to wykorzystuję na rzecz ćwiczenia umiejętności czytania oraz mówienia w ruchu.

Nie rzadko dzieci są znużone po długich godzinach siedzenia w szkolnej ławce i czasem trudno je postawić na nogi, ale kiedy już to się uda, trudno je zatrzymać i uspokoić.

I like lessons like this very much. They are full of energy, lough and scream. Kids always are fond of working that’s why I use their energy to develop their reading skills. Very often kids are bored with sitting at the desks at school all day long. Sometimes is so difficult to make them standing on their own legs, but when they stand up and have fun it’s so hard to stop them and calm down.

Śpiewanie piosenek do podkładu to chyba najlepsza zabawa. Nikt nie dba o jakość śpiewu, ale wszyscy, nawet najbardziej nieśmiali, przytupują nogą i choć mruczą pod nosami. Śledzą tekst i starają się go czytać i nadążyć za nagraniem, czego nam trzeba więcej?

Singing songs is the funniest. Nobody cares about quality of singing, and the most shy kids start stampping and humming. They follow the text and try to read – this is my success!

GRA: Papier, kamień, nożyce! (Rock, scissors, paper!)

Kiedy już słówka zostaną opanowane, jest czas na zabawy w ruchu. Najlepszą, ulubioną przeze mnie, a przede wszystkim przez dzieci, jest popularna zabawa: Papier, kamień, nożyce! (Rock, scissors, paper!). Uczniowie podzieleni są na dwie grupy. Pierwsze osoby z grup stają na przeciwległych końcach rozłożonych na podłodze kart. Starają się dotrzeć na drugi koniec ścieżki, mówiąc ustalone wcześniej zdania oraz słowa. Niestety, kiedy spotykają się na drodze, muszą zdecydować, która osoba pójdzie dalej. W tym celu grają w Papier, kamień, nożyce!(oczywiście w języku angielskim). Osoba, która wygrywa zostaje na karcie, osoba z przegranej grupy zaczyna od początku.

HAVE FUN!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.