...
Przejdź do treści

Rymowanka o zwierzakach w języku angielskim do nauki słownictwa

Rymowanka o zwierzakach w języku angielskim do nauki słownictwa

Rymowanka o zwierzakach w języku angielskim do nauki słownictwa jest jak dobrze przygotowana lekcja – ucząca, zabawna i angażująca. Często jednak w poszukiwaniu czegoś odpowiedniego do moich lekcji nie mogę znaleźć rymowanek, które byłyby łatwe do powtórzenia, a co za tym idzie – zrozumiałe i ciekawe dla dzieci.

Idąc na lekcje do przedszkolaków i wprowadzając nazwy zwierząt zarówno tych żyjących na farmie jak i dzikich, postanowiłam połączyć ich nazwy w jednym wierszyku.

Słownictwo

  • a lot
  • animals, a cow, a pig, a donkey, a crocodile
  • a jungle, a farm
  • scary

A lot of animals in the jungle!
A lot of animals on the farm!
A cow, a pig, a donkey,
And a scary crocodile!

Speaky Frog

Na początek zaznajamiam dzieci z wierszykiem. Tłumaczę uczniom słowa zawarte w rymowance, gdyż jestem przekonana, że nauka wierszyków ma sens, gdy dzieci rozumieją co pokazują. Wtedy właśnie zaangażowanie uczniów znacznie wzrasta, cieszy i wypełnia maluchy satysfakcją.

Zabawa

Zabawa, która będzie towarzyszyć rymowance, a właściwie wyliczance, jest bardzo prosta. Dzieci stoją w kole, a nauczyciel w środku. Kiedy dzieci opanują zabawę, któreś dziecko może zastąpić nauczyciela.

Nauczyciel obraca się w koło pokazując palcem na każde dziecko i powtarzając wyliczankę. Dziecko, na które wypadnie “crocodile” musi usiąść. Następnie nauczyciel powtarza wyliczankę, tym razem omijając dziecko, które usiadło. W końcu zostanie tylko jedno dziecko!

Dlaczego rymowanki są najlepsze w nauce języka angielskiego

Łatwe, rytmiczne, z rymami i ciekawymi improwizacjami – z tego jest znana szkoła językowa dla dzieci Speaky Frog®. W naszej szkole uczą się również dzieci z dysleksją, dla których nauka języka angielskiego to często duża trudność. Nasze rymowanki pozwalają im szybciej przyswajać słownictwo i dobrze się bawić podczas nauki.

Zajrzyj na profil IG Speaky Frog®, by być na bierząco z naszymi pomysłami i sposobami pracy z dziećmi z dysleksją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.