...
Przejdź do treści

Some i any

Klasa czwarta jest dla większości uczniów klasą przełomową i trudną. Szczególnie jeśli chodzi o naukę języka angielskiego. W klasach nauczania wczesnoszkolnego rzadko stawiany jest nacisk na spontaniczne komponowanie zdań, ale tego właśnie wymaga się w klasie czwartej od pierwszych dni nauki. Dochodzi do tego mnóstwo zagadnień gramatycznych, które często są szczegółowe i z perspektywy ucznia niepotrzebne.

Some and any

To jeden z trudniejszych tematów dla uczniów. Zatem jak go ćwiczyć, by uczniowie zrozumieli i zaczęli używać tych niepotrzebnych nikomu słówek?

Przede wszystkim zapisuję na tablicy wzór na stosowanie.

Some – twierdzenia

Any – przeczenia i pytania

Potem przechodzimy do konkretów. Na lekcji poświęconej temu tematowi uczniowie mieli za zadanie skomponować własną pizzę, jak również wypytać kolegę o jego składniki. Kiedy już pozaznaczali w tabelce odpowiednie składniki, musieli zapisać a następnie wypowiedzieć się na jej temat.

Następnie ułożyli pizzę według upodobań swojego partnera w rozmowie.

Jednym z ważniejszych elementów było opowiedzenie o składnikach pizzy. Najpierw z pomocą nauczyciela, a następnie z pamięci. To najbardziej przeraża uczniów! Najczęściej bronią się przed spontanicznym mówieniem – nie odpuszczam. Tysiące pomyłek są więcej warte niż poprawne zdanie przeczytane z tablicy. Własne zdanie wypowiedziane z ładunkiem emocji zapada bez wątpienia w pamięci. A o to, nam, nauczycielom, właśnie chodzi.

He/She likes eating pizza with some mushrooms…

He/ She doesn’t like eating pizza with any potatoes…

Praca w tej grupie wiekowej to czysta przyjemność. Dzieci są bardzo chętne do nauki, otwarte i jednocześnie szybko przyswajają materiał. Cieszą się gdy angażujemy inne zmysły. Zdarza się, że przychodzą na lekcję z własnymi pomysłami, albo z prośbą by powtórzyć jakąś zabawę lub grę. Dla mnie to znak, że myśleli o naszej lekcji długo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.