...
Przejdź do treści

angielski dla dyslektyków

Kreatywnie w klasie czyli jak nakłonić do zadawania pytań

Zajęcia z nastolatkami bywają wymagające. Często trudno namówić ich do interakcji, a tym bardziej zadawania pytań. Często strach przed pomyłką bywa dla nich paraliżujący i działa zniechęcająco. Jak zatem przerobić tekst, który jest w podręczniku? Jak zapoznać się z nim, spowodować by uczniowie chcieli zapoznać się z jego treścią i dodatkowo jeszcze zapamiętali jego treść… Dowiedz się więcej »Kreatywnie w klasie czyli jak nakłonić do zadawania pytań

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.