...
Przejdź do treści

phonics readers

Dysleksja – wyzwanie godne mistrza

Dysleksja to trudność, która jest nie tylko frustrująca dla nauczyciela, ale przede wszystkim dla ucznia. Uporczywość zjawiska dysleksji, oraz szybkość rozprzestrzeniania się w szkołach jest zatrważająca. Dzieciaki, które często mają podobne trudności, albo starają się kamuflować, albo znajdują wyjście, często z pomocą rodziców oraz mądrych nauczycieli, albo nazywane są nieukami i leniami patentowymi.Dowiedz się więcej »Dysleksja – wyzwanie godne mistrza

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.