...
Przejdź do treści

That’s true! – drużynowa zabawa z piłeczkami

Dzieciaki uwielbiają “fun”. Zresztą, ja również. Uwielbiam kiedy coś się dzieje, trzeba wykazać się energią, sprytem i wiedzą. Wprowadzenie nowej struktury nie musi oznaczać ślęczenia nad książkami. Ale po kolei:

 • Najpierw uczniowie powtórzyli nazwy zwierząt i czynności. Następnie zostały przypomniane słowa związane z budową ciała zwierząt: wings, tongue, tail, strong legs, etc.
 • Następnie budowałam zdania używając preposition of purpose czyli “I use my legs to walk”. Uczniowie mieli odpowiadać “That’s true” albo “That’s not true”, w zależności czy zdanie było prawdziwe czy fałszywe.
 • Podzieliłam uczniów na grupy.
 • Grupa wyciąga jajo ze zdaniem (jeśli wyciągnęła puste, ich kolej przepada). Grupa musi przeczytać zdanie, powiedzieć czy jest ono prawdą czy tez nie. Jeśli zdanie nie jest prawdziwe, muszą zmienić je tak, aby było.
 • Jeśli poprawnie wykonają zadanie. Mają cztery rzuty piłeczkami do celu. Za każdy celny rzut, przysługuje punkt.

Zdania, które były w jajkach:

 • Dogs use their trunks to drink water.
 • Tigers use their wings to fly.
 • Penguins use their legs to walk.
 • People use their teeth to eat.
 • Children use their arms to swim.
 • Cats use their tongues to drink milk. 
 • Zebras use their legs to run.
 • Kangaroos use their horns to fight.
 • Parrots use their pouch to carry a baby.
 • Spiders use their legs to make a web.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.