...
Przejdź do treści

karty multi

Szkolenie z kartami Multi-Talk

W swoim szkolnym-zawodowym życiu przeszłam wiele szkoleń. Dokładnie wiem czego od nich oczekuję, od czasu poświęconego na słuchaniu kogoś, skupieniu i zbieraniu informacji. Szkolenie Multi-Talk z Justyną Kesler to coś więcej niż szkolenie – to otwieranie głowy na kreatywność. Moja przygoda rozpoczęła się dawno temu… i zatrzymała się na jednym zadaniu… dużo dymu z małego… Czytaj dalej »Szkolenie z kartami Multi-Talk

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.