...
Przejdź do treści

3 gadżety, z których warto korzystać w trakcie nauki czytania dziecka z dysleksją. Do wykorzystania w domu i szkole

Dziecko z dysleksją spotyka na swojej edukacyjnej drodze wiele trudności. Podstawowym problemem, z którym borykają się dzieci z dysleksją oraz ich rodzice i nauczyciele to organizacja pracy oraz wyszczególnienie informacji, które warto zapamietać. Dziecko z dysleksją ma trudności ze skupieniem uwagi oraz zapamiętywaniem czyli uczeniem się na pamięć. Często spotykam się ze zdenerwowanymi rodzicami, którzy narzekają, że ich dziecko pomimo wytężonej nauki w domu i całkiem dobrze opanowanego materiału, idąc do szkoły przynosi ze sprawdzianów dwójki lub trójki. A przecież się tyle uczyło! Dlatego, że dziecko z dysleksją uczy się poprzez schematy i obrazy. Dlatego zmiana pomieszczenia, warunków nauki oraz formy samego odpytywania, będą piętrzyć trudności. Są jednak obszary, na których warto pracować, by tą naukę oraz procesy myślowe oraz pamięciowe polepszyć i przyspieszyć.

CZYTANIE

Tutaj przyda się przezroczysta karteczka lub specjalna zakładka, która pomaga podkreślić czytany tekst. Dziecko nie zmusza wzroku do szukania literek, nie gubi się podczas czytania i nie interesuje się kolejnymi linijkami tekstu. Wskaźnik lub nakładka pomogą dziecku utrzymać wzrok na czytanym tekście i ułatwią orientację na stronie. Zakładkę taką można zakupić czasem w sklepach papierniczych, księgarniach lub na stronach internetowych. Można również zrobić taką z kolorowej folii, niekoniecznie czerwonej.

ZAKREŚLANIE ISTOTNYCH INFORMACJI

Kolorowe pisaki to bardzo ważny element w edukacji osoby z dysleksją. Ważne jest podkreślanie słów kluczowych, które mają wpływ na rozumienie tekstu. Pomaga to w zwróceniu uwagi na fragmentach istotnych do zrozumienia całości tekstu. Pozwólmy dziecku na tworzenie ramek, obrazków i własnych znaczników, aby mogło uczynić tekst przejrzystym dla siebie. NIe zawsze notatki dziecka będą zrozumiałe dla nas, jednak postarajmy się unikać oceniania z naszej strony.

Istnieją również inne strategie prowadzące do zrozumienia tekstu czytanego, jak na przykład stosowanie kolorowych zakładek, karteczek typu post-it i budowanie map myśli dotyczących przeczytanych fragmentów.

POPRAWA NAUKI CZYTANIA, MOWY, SŁUCHU I WYMOWY

Wiemy jak trudne jest doświadczenie czytania przez niektóre osoby z dysleksją. W znacznej większości proces czytania jest nielubiany przez te osoby. Czytanie przynosi dużo porażek, powoduje stres, a bywa, że osoba z dysleksją czytając na głos, nie są w stanie skupić się na zrozumieniu tekstu. Po prostu go nie słyszą. W tym celu, wymyślono niepozorne narzędzie edukacyjne, które poprawia naukę czytania, mowy, słuchu i wymowy. Toobaloo ma na celu zapewnienie zwrotnej informacji słuchowej. Przykładając je jednocześnie do ucha i ust dziecko słyszy wyraźniej i głośniej wypowiadane przez siebie słowa (słuchowe sprzężenie zwrotne). Zwiększa to płynność i rozumienie czytanego tekstu.

Toobaloo zalecane jest do pracy dla dzieci z takimi wyzwaniami jak – autyzm, zaburzenia słuchu, jąkanie i dysleksja. Na pracy z tym narzędziem edukacyjnym skorzystają również dzieci, które mają trudność z koncentracją i przetwarzaniem informacji lub zaburzenia słuchania i słyszenia. Każdy nauczyciel może korzystać z toobaloo: nauczyciele  w klasie podczas nauki czytania, nauczyciele muzyki, logopedzi i pedagodzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.