...
Przejdź do treści

Kosmiczne podróże

Nadszedł dzień na poznanie planet w naszej galaktyce. Grupa zna już podstawowe słownictwo (księżyc, słońce, planeta, gwiazda, rakieta) dlatego warto zrobić kolejny krok.

Po naszym stałym elemencie jakim jest rozgrzewka i przypomnienie sobie poznanego słownictwa, zabieramy się za rozwijanie umiejętności rozumienia i udzielanie informacji zwrotnej.

W tym celu poznajemy nazwy planet w naszym układzie słonecznym – oczywiście w formie zabawy. Dzieci zapamiętują szybciej, kiedy same wykonają pracę i doświadczą. Uczniowie wybrali i wykonali elementy, pod które “podszywali się” w czasie lekcji.

Najpierw wykleili plakat – układ słoneczny, a następnie te genialne sześciolatki samodzielnie podpisały nazwy planet!

Zabawy:

  • liczenie do 10 w kole – co 10. osoba siada!
  • wymienienie zaginionej planety
  • Pod kartami z minami, rozrzuconymi po klasie, leżą obrazki planet. Nauczyciel mówi jak się czuje, dzieci muszą znaleźć samopoczucie i powiedzieć w języku angielskim liczbę. Następnie sprawdzają jakiej planecie przypisany jest numer – świetna rywalizacja!
  • Odpowiadanie na pytania: How many..?/What is your favourite planet?/Where is…?/What planet have you got?
  • każde dziecko musi zająć swoje miejsce do końca wierszyka (nie znalazłam nic sensownego w sieci, dlatego postarałam się o własny):

A place in space,
so far away,
take you there Milky Way!

Bardzo pomocne są książeczki wydawnictwa Usborne. Obecnie korzystamy ze “Space Activity Book”, w której dzieciaki wykonały zadanie ściśle związane z tematem zajęć.

Have fun!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.