...
Przejdź do treści

Trzy formy czasownika? I my mamy się tego nauczyć???

Inspiracją tej lekcji był dla mnie ten nauczyciel. Jego rapująca lista czasowników nieregularnych jest fenomenalna. Puszczam ją uczniom, kiedy uczę ich korzystać z listy czasowników nieregularnych. Zmorą każdego nauczyciela jest wyegzekwowanie nauczenia się czasowników nieregularnych od uczniów. Moje doświadczenie jest następujące: kiedy zademonstrujemy rytm, który towarzyszy “liście” – uczniowie szybciej łapią, “o co nam come on”!

Większość uczniów nie rapuje, a nawet nie słyszało o RAPIE. Dlatego moja lekcja opiera się również o wstawki kulturowe z zakresu amerykańskiej kultury. Opowiadam im Tupac’u i demonstruję piosenkę Gangsta Paradise – Coolio. Wcześniej wypisuję słowa, które mają “wyhaczyć” w piosence. Kiedy ktoś usłyszy dane słowo, podnosi rękę, zatrzymuję piosenkę i proszę o zapisanie słowa przed i po.

Kolejnym etapem jest zapisanie odmiany czasowników z rymującymi się słowami. Przygotowałam tekst, prezentację w CANVA tnąc tekst na sześć części. Kiedy uczniowie przepiszą już tekst do swoich zeszytów, proszę o przeczytanie całości.

Zadanie na kolejny tydzień!

Uczniowie szukają na własną rękę informacji o raperach. Zadaniem ich jest nauczyć się jak najlepiej czytać tekst!

Dodatkowo, szykują raperską stalówkę na kolejną lekcję! Oczywiście wystarczy bluza z kapturem, chustka na głowie, bądź czapeczka z daszkiem założona tyłem.

Dla odważniejszych uczniów i nauczycieli! Możecie pokusić się o nagranie teledysku 🙂

Have fun!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.