...
Przejdź do treści

dziecko z dysleksją w domu

8 najlepszych zasad budowania relacji rodzic – dziecko z dysleksją

8 najlepszych zasad budowania relacji rodzic – dziecko z dysleksją 8 najlepszych zasad budowania relacji rodzic – dziecko z dysleksją to moja odpowiedź na liczne treści dla rodziców dzieci z dysleksją, które wylewają się z każdego zakamarka wirtualnego świata. Jako rodzic czujesz się zobowiązany do ich przestrzegania, jednak w gąszczu dobrych rad błądzisz. Nie starcza… Czytaj dalej »8 najlepszych zasad budowania relacji rodzic – dziecko z dysleksją

Jak rozpoznać dysleksję u dziecka do 9 roku życia

Trafia do mnie dużo dzieci w wieku od czwartego roku życia po koniec szkoły podstawowej. Również praca w przedszkolu pozwala mi na obserwację dziecięcych zachowań pod kontem dysleksji. Od pierwszych zajęć przyglądam się każdem dziecku, by poznać jego sposób poznawania świata, czyli uczenia się. Niektóre dzieci są obserwatorami, wolą siedzieć z boku, inne zaś, czują… Czytaj dalej »Jak rozpoznać dysleksję u dziecka do 9 roku życia

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.